matsumoto-frog

Giant Samurai Frog in Matsumoto City, Nagano Prefecture.